İç Kontrol

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

- İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

- Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

- Misyon-Vizyon

- Teşkilat Yapısı

- Hassas Görevler

- Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

- Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

- Yetki Devri Formu 

 

2- Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

- Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

-Kurum Risk Haritası

- Risk Puan Tablosu

- Risk Eylem Plan Tablosu

- Risk Profili Tablosu

- Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

- Hizmet Envanteri

- Hizmet Standartları

- İş Akış Şemaları

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

- Görevlerin Ayrılığı 

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

- Görev Tanımları

- Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

- Erişim Yetki Taahhütnamesi

 

4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

- 2018 Yılı Faaliyet Raporu

- 2019 Yılı Faaliyet Raporu

- 2020 Yılı Faaliyet Raporu

- 2021 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

- Pesronel Öneri Formu

- Şikayet Dilekçesi

- Tutanak

 

5- İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

- İç Kontrol Değerlendirme Formu

 

İS2- İç Denetim

 

 
Son Güncelleme: 2022-03-29 15:29:49
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022