Bölüm Hakkında

 

Bölüm Başkanı          :  Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN


Erasmus Koordinatör  : 

Farabi Koordinatör      :  

AKTS Koordinatör       :

Amacı: Lisans ve yükseklisans düzeyinde eğitim vermek. 

Vizyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş antrenör potansiyelinin istihdamında aktif rol alabilmek. 

Misyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş antrenör potansiyelinin artırılmasına öncülük etmek. 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Bölüm mezunlarımız, amatör ve profesyonel spor klüplerinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda antrenör ve Yardımcı antrenör olarak görev yaparlar. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencilerimiz ortaöğretim yaşantılarından edinmiş oldukları, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları ile ilgili yeterliklere sahiptir. 

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen eterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisans ve Yükseklisans Sınavlarının yapılış şekilleri ve kriterleri, programda yeralan derslerin AKTSlerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır. 

İstihdam Olanakları: Gençlik ve Spor Hizmetleri merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yardımcı antrenör ve antrenör olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca özel spor salonlarında, turizm sektörünün ilgili kısımlarında, yapılabilecek sportif tüm organizasyonlarsa faal olarak görev alabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş: 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.

 

Son Güncelleme: 2020-07-27 10:26:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021