Bölüm Hakkında

Bölüm Başkanı V.     : 


Erasmus Koordinatör : 

Farabi Koordinatör     : 


AKTS Koordinatör       : 

Amacı: Spor Yöneticiliği Bölümü spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

Vizyon: Spor kültürünün kazanılması, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilmek. 

Misyon: Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilme, problemlerini çözme ve değişen koşullara uygun kararlar alabilmek ve uygulayabilmek. 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Bölüm mezunlarımız, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, spor yöneticisi olarak görev yaparlar. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencilerimiz ortaöğretim yaşantılarından edinmiş oldukları, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları ile ilgili yeterliklere sahiptir. 

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen eterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisans ve Yükseklisans Sınavlarının yapılış şekilleri ve kriterleri, programda ye ralan derslerin AKTS leri daha önceden belirtilmiş olmalıdır. 

İstihdam Olanakları: Gençlik ve Spor Hizmetleri merkez ve taşra teşkilatlarında,spor yöneticisi olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca özel spor salonlarında, turizm sektörünün ilgili kısımlarında, yapılabilecek sportif tüm organizasyonlarsa faal olarak görev alabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş: 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.

 

Son Güncelleme: 2019-02-04 13:24:42
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021