Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

MİSYONUMUZ


    Yüksekokulumuz Cumhuriyetin Beden Eğitimi alanında öncü öğretmenleri yetiştirmenin onuruyla;  toplumun gereksinimine duyduğu idealist  ve üst düzey  yeterliliklere  sahip insan   gücünü   ülkemize kazandırmayı sürdürecektir. Kilis 7 Aralık  Üniversitesi araştırıcı, sorgulayıcı,  çözümleyici  düşünce  yapısında,  değişen  dünya koşullarında topluma liderlik  yapabilecek,  insanı   değere  saygılı bireyler  yetiştirmeyi, özgün  bilgi  üreten  ve bilgiyi  paylaşarak  toplumun  yaşam boyu eğitim  ve  gelişme  sürecine  katkıda  bulunan bireyler yetiştirmektir.

Son Güncelleme: 2013-07-05 15:07:56
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018