Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

 

13 Kasım2010 tarih ve27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar kurulu Kararı ile beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu (BESYO) kurulmuştur.15/01/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü      açılması uygun görülmüştür.

Son Güncelleme: 2014-11-13 11:18:45
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018