Yüksekokulumuz   13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bakanlar kurulu Kararı ile kurulmuştur. 15/01/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bünyesinde;

  •  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
  •  Antrenörlük Eğitimi Bölümü
  •  Spor Yöneticiliği Bölümü

Açılması uygun görülmüştür.

 

Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. öğretimine 2018–2019 öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

 

Yüksekokulumuzda Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş düzeyde bilimsel ve özgür düşünce ile araştırma yeteneğine sahip sağduyulu, milli duyguları gelişmiş, dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı ve bilinçli, toplumun sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm üretecek yeterliliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek temel hedeftir.

Son Güncelleme: 2019-05-21 09:33:35
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022