Duyurular RSS

Tüm Duyurular

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI SALGININDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ (KAYIT DONDURMA)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI


       COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı  öğrencilerin  uzaktanöğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz önünde  bulundurulurak 31.03.2020   tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından   COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla:

 

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim      gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde   2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, 

 

2.   Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

 

     a)  Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

 

     b)   Bu süreçte tez döneminde olup, azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine, 

 

     c)   Tez teslim, savunma ve yeterlilik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlilik sınavlarının '' denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla '' dijital imkanlar ile yapabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanabileceğine,

 

3.   Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021